ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNYOK

MÁR 9.990 Ft-tól

Energetikai Tanúsítvány

MIKOR KELL ELKÉSZÍTENI?

Az Energetikai Tanúsítványt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor, adás-vételkor, valamint egy évnél hosszabb bérbeadásakor kell elkészíteni.

MIKOR NEM KELL ELKÉSZÍTENI?

Épület zöldkártyát az alábbi esetekben nem kell elkészíteni:

 • az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
 • a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
 • hitéleti célra használt épületre,
 • a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre,
 • a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,
 • az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
 • a sátorszerkezetre,
 • a sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére
 • 2012. március 28. módosítás: a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonos váltás és bérbeadás esetén

MI SZÜKSÉGES AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ?

Új épület esetén, használatbavételi engedélyhez (komplett engedélyezési tervdokumentáció):

 • alaprajz
 • metszetek
 • műszaki leírás
 • homlokzati rajzok
 • energetikai igazoló számítás
 • épületgépészeti dokumentáció (ha van)
 • felelős műszaki vezető nyilatkozata

Az energetikai tanúsítványon szerepelnie kell a számítást készítő sajátkezű aláírásának, valamint, hogy az érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint készült.

AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS FOLYAMATA

Az energetikai tanúsítvány számításának menete:

 • az épület rendeltetésének és az ehhez tartozó alapadatoknak és követelményeknek a meghatározása
 • geometriai adatok meghatározása
 • felület/térfogat arány számítás
 • fajlagos hőveszteség tényező megengedett értékének kiszámítása
 • fajlagos hőveszteség tényező tervezett értékének megállapítása, valamint a nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
 • nettő fűtési hőenergia igény számítása
 • fűtési rendszer veszteségeink meghatározása
 • fűtési rendszer primer energia igényének meghatározása
 • melegvíz ellátás nettó hőenergia igényének számítása, a melegvizellátás veszteségeinek meghatározása, és villamos segédenergia igényének meghatározása
 • melegvíz ellátás primer energia igényének meghatározása
 • légtechnikai rendszer hőmérlegének számítása, a rendszer veszteségeinek számítása, a rendszer villamos energia igényének meghatározása, a rendszer primer energia igényének meghatározása
 • világítás éves energia igényének meghatározása
 • épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása
 • az épület összesített energetikai jellemzőjének számítása

LAKOSSÁGI ÁRLISTA

Energetikai tanúsítvány

Paneles és tégla társasházak esetén

Az energetikai tanúsítvány elkészítésének alapdíja bruttó 9990 Ft
Pécs belterülen 80m2 nettó alaterületig.

Energetikai tanúsítvány a helyszíni felméréstől számított 24 órán belül átvehető!

Családi ház esetén

Amennyiben minden szükséges dokumentáció rendelkezésre áll (teljes engedélyezési tervdokumentáció, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, hogy a tervdokumentációban szereplő anyagok kerültek beépítésre), az energetikai tanúsítvány ára 14.990 Ft

Társasház

Amennyiben minden szükséges dokumentáció rendelkezésre áll (teljes engedélyezési tervdokumentáció, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, hogy a tervdokumentációban szereplő anyagok kerültek beépítésre), az energetikai tanúsítvány ára: 9990 Ft-tól

Több lakás esetén megegyezés szerint.

Ipari létesítmények

Ipari létesítmények esetén az épület méretétől és geometriájától függően a rendelkezésre álló tervdokumentációk alapján adunk árajánlatot az energetikai tanúsítvány elkészítésére.